Tirana Business Park - Diplomat Catering
Tirana business park

Ndërtesa No. 07
Rruga Rinas
Tiranë, Shqipëri

Tirana Business Park është një park me standarte Europiane që synon të përcaktojë një vendodhje të re, të shkëlqyer pune: Një qytet brenda qytetit. Koncept original – urbanistika, arkitektura, peisashi, infrastruktura – për një komunitet të zgjedhur biznesi.

Request Info

Na kontaktoni

 

info@diplomatcatering.al
+355 42 235 090

© 2018 Diplomat Catering, All Rights Reserved.

                                    +355 42 235 090